PWM Edition Instytut Muzykologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Archiwum indeks numerów / Archive index of the journal volumes


Archiwum Res Facta / Res Facta Archive

Numer 12 (21) 2011

Studia poświęcone Profesorowi Michałowi Bristigerowi z okazji Jego dziewięćdziesiątych urodzin przez redakcyjnych przyjaciół.

Res Facta Nova 2010-2024