PWM Edition Instytut Muzykologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Archiwum indeks numerów / Archive index of the journal volumes


Archiwum Res Facta / Res Facta Archive

Numer 2 (11) 1997

  • Witold Lutosławski (25.01.1913 – 07.02.1994)
  • Irina Nikolska Rozmowa z Witoldem Lutosławskim. O moim języku muzycznym (oprac. B. i J. Stęszewscy)
  • Zbigniew Skowron Rozmowa z Witoldem Lutosławskim. Spotkania z Witoldem Lutosławskim
  • Stanisław Będkowski Rozmowa z Witoldem i Danutą Lutosławskimi. By nie zatarł czas… Witold Lutosławski o sobie
  • Lorenzo da Ponte Don Giovanni (libretto w przekładzie S. Barańczaka)
  • Lorenzo da Ponte Le Nozze di Figaro (Wesele Figara, libretto w przekładzie S. Barańczaka)
  • Anna Jordan-Szymańska Percepcja formy utworu muzycznego w świetle psychologii poznawczej
Res Facta Nova 2010-2024