PWM Edition Instytut Muzykologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Archiwum indeks numerów / Archive index of the journal volumes


Archiwum Res Facta / Res Facta Archive

Numer 4 (13) 2001

  • Irena Poniatowska Mieczysław Tomaszewski: Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans. Poznań 1998 (rec.)
  • Roman Berger Chopin i Szymanowski a współczesność
  • Roman Berger Sens muzyki artystycznej („poważnej”)
  • Słowo o autorze, wykaz wybranych kompozycji i publikacji [R. Bergera] (oprac. G. Piotrowski)
  • Charles Seeger O trybach logiki muzycznej (tłum. M. Zapędowska)
  • Michał Bristiger O filozofii muzyki Aleksieja F. Łosiewa (1893-1988)
  • Leon Popławski Torami nowej muzyki
Res Facta Nova 2010-2024