PWM Edition Instytut Muzykologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Archiwum indeks numerów / Archive index of the journal volumes


Archiwum Res Facta / Res Facta Archive

Numer 5 (14) 2002

  • Charles Seeger „Tractatus Esthetico-Semioticus”: Model systemów komunikacji międzyludzkiej (tłum. M. Turski, red. M. Jabłoński)
  • Maciej Jabłoński Charlesa Seegera wizja muzykologii filozoficznej
  • Maciej Jabłoński Wmyślanie się w muzykologię
  • Jan Stęszewski Robert Lach i Werner Danckert
  • Robert Lach Studia do historii rozwoju ornamentalnej melopei. Tezy końcowe (tłum. J. Stęszewski)
  • Werner Danckert Królestwo dźwięków i liczba-symbol w kulturach rozwiniętych i w świecie pierwotnym (tłum. M. Nawrocka)
  • Tadeusz Szeligowski Listy do Marii Modrakowskiej (red. M. Gmys)
Res Facta Nova 2010-2024