PWM Edition Instytut Muzykologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Archiwum indeks numerów / Archive index of the journal volumes


Archiwum Res Facta / Res Facta Archive

Numer 7 (16) 2004

 • Alojzy Andrzej Łuczak Florian Dąbrowski – Kompozytor i Obywatel
 • K. Meyer Zawsze wierny w przyjaźni
 • Jan Stęszewski Florek
 • Magdalena Dziadek Poszukiwacz prawdy. Szkic o pismach muzycznych Floriana Dąbrowskiego
 • Roman Berger „Celanstimmen” – głosy „na koniec Czasu”?
 • Halina Lorkowska U źródeł Pro Sinfoniki. Koncepcje edukacji artystycznej prof. Floriana Dąbrowskiego
 • F. Dąbrowski Faksymile rękopisu pieśni „Cello Einsatz” do słów Paula Celana
 • Karol Berger Teoria sztuki. Hermeneutyka. Interpretacja i jej prawomocność
 • Karol Berger – Wykaz publikacji (wybór)
 • Justyna Humięcka-Jakubowska Czy restytucja teorii postaci w badaniu percepcji muzyki drugiej połowy XX wieku…?
 • Piotr Podlipniak O pewnych uniwersalnych aspektach komunikacji muzycznej
 • Alicja Jarzębska O relacjach między człowiekiem a muzyką. Z problemów analizy i interpretacji muzyki
Res Facta Nova 2010-2024