PWM Edition Instytut Muzykologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Archiwum indeks numerów / Archive index of the journal volumes


Archiwum Res Facta / Res Facta Archive

Numer 19 (28) 2018

Andrzej Rakowski (1931–2018) In memoriam
Redakcja tomu/Edition of the volume: Ewa Schreiber, Julia Kaleńska-Rodzaj
Wydawca/Publisher: PWM

Res Facta Nova 2010-2024