PWM Edition Instytut Muzykologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Archiwum indeks numerów / Archive index of the journal volumes


Archiwum Res Facta / Res Facta Archive

Numer 24 (33) 2023

Redakcja tomu/Edition of the volume: Małgorzata Pawłowska

Wydawca/Publisher: PWM

wkrótce/soon

 • Robert S. Hatten On Musical Topics and Tropes: Definitions, History, Theoretical Amplifications, Pedagogical Applications, and Extensions
 • Joan Grimalt Traces of metre and prosody in instrumental music
 • Julian Hellaby Bartók and the Topic of Drunkenness: Theory in Performance
 • Danielle Hood A Topical Revelation of the Repressed Structure of Schoenberg’s Pelleas und Melisande
 • Márta Grabócz New topics in contemporary music. Some archetypal structural processes (and TSU) in the writings and works of contemporary composers
 • Anna Rusin W poszukiwaniu muzycznej topiki karnawałowej. „Karnawały” orkiestrowe z lat 1913–1945
 • Ewa Wójtowicz Topika kwartetów smyczkowych Zbigniewa Bujarskiego, Krzysztofa Pendereckiego i Marka Stachowskiego
 • Danuta Mirka Wstęp do The Oxford Handbook of Topic Theory
 • Hermann Danuser Opozycja dur-moll w horyzoncie topiki muzycznej
 • Krzysztof Wyglądacz Wszechświat rozszerza się. Teorii toposów horyzonty dawne i nowe
 • David Baltuch From the page to the stage: around the book Musical Topics and Musical Performance edited by Julian Hellaby
 • Agnieszka Chwiłek Znaczenie opozycji. Wokół pracy Tonalność – ekspresja – semantyka. Studia nad pieśnią czasu modernizmu Ilony Iwańskiej
Res Facta Nova 2010-2024