PWM Edition Instytut Muzykologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Archiwum indeks numerów / Archive index of the journal volumes


Archiwum Res Facta / Res Facta Archive

Numer 22 (31) 2021

W stulecie urodzin Michała Bristigera i Mieczysława Tomaszewskiego, Założycieli i Redaktorów „Res Facta (Nova)”
Redakcja tomu/Edition of the volume: Ewa Schreiber, Marcin Krajewski, Sławomir Wieczorek
Wydawca/Publisher: PWM

Res Facta Nova 2010-2024