Aktualności

Call For Papers

English version below
Redakcja pisma „Res Facta Nova”. Teksty o muzyce współczesnej ogłasza nabór artykułów do numeru 23(32), który ukaże się pod koniec 2022 roku. Prosimy o nadsyłanie tekstów do 15 kwietnia 2022 roku na adres: redakcja@resfactanova.pl Redakcja chętnie odpowie na wszystkie pytania dotyczące tematyki i charakteru zgłoszeń.

W nadchodzącym numerze chcielibyśmy poświęcić szczególną uwagę twórczości i refleksji Pawła Szymańskiego, jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów XX i XXI wieku, związanego z kręgiem „Res Facta Nova” od czasu reaktywacji pisma w 1994 roku. Jego twórczość nieodmiennie była i jest źródłem inspiracji, ważnym punktem odniesienia dla współczesnej kultury muzycznej (polskiej i światowej) oraz zachętą do krytycznego myślenia i dyskutowania o muzyce.

Zachęcamy także do nadsyłania tekstów dotyczących współczesnej twórczości muzycznej oraz artykułów problemowych poświęconych m.in. estetyce, filozofii, antropologii i socjologii czy psychologii muzyki, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień sztuki współczesnej. Redakcja „Res Facta Nova” respektuje zasadę recenzowania oryginalnych tekstów autorskich przez dwóch recenzentów (w trybie określanym jako double-blind peer-review process). Redakcja zastrzega sobie prawo do wstępnej selekcji nadesłanych zgłoszeń (na podstawie kryteriów, jakie powinien spełniać tekst naukowy).

„Res Facta Nova„ to pismo naukowe poświęcone muzyce współczesnej. Od początku istnienia (od roku 1967), niezależnie od meandrów polskiej kultury i polityki kulturalnej stanowi ono istotny element pejzażu refleksji muzykologicznej, krytyczno-muzycznej i okołomuzycznej w Polsce. Do grona jego założycieli należeli Michał Bristiger, Stefan Jarociński, Józef Patkowski i Mieczysław Tomaszewski. W Radzie Redakcyjnej „Res Facta Nova” zasiadają wybitni badacze, m.in. Marcin Gmys (Poznań), Irena Poniatowska (Warszawa), Alicja Jarzębska (Kraków), Paolo Emilio Carapezza (Palermo), Lisa Jakelski (Rochester, NY), Helen Geyer (Weimar) oraz Stefan Keym (Leipzig).

„Res Facta Nova” ukazuje się w wersji elektronicznej i drukowanej. Wydawcą pisma jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne. DOI: 10.14746/rfn ISSN: 1897-824X ISSN (Online): 2544-9303. 40 punktów zgodnie z wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki. Pismo jest indeksowane w ERIH Plus, Index-Copernicus (ICI Journals Master List) oraz CEEOL. Szczegółowe wytyczne dla Autorów dostępne są na naszej stronie internetowej.

Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń!
Zespół redakcyjny „Res Facta Nova”: Ewa Schreiber, Małgorzata Pawłowska, Marcin Krajewski, Sławomir Wieczorek

Muzyka Pawła Szymańskiego na łamach „Res Facta Nova”

Pukanie do bram Jumnety słychać wszędzie. Po prapremierze „Qudsji Zaher” Paweł Szymański w rozmowie z Grzegorzem Dąbrowskim, Marcinem Gmysem, Katarzyną Naliwajek-Mazurek i Olgierdem Pisarenką
N. Szwab, Wokół muzyki i postawy estetycznej Pawła Szymańskiego
K. Naliwajek-Mazurek, „Qudsja Zaher” — traktat na styku archeologii, historii i krytyki współczesności
A. Derkowska, „Qudsja Zaher” Pawła Szymańskiego jako synteza opery, oratorium i dramatu mówionego
V. Kostka, „Dwie etiudy” na fortepian Pawła Szymańskiego. Dwupoziomowość a problem parodii
M. Nowicka-Ciecierska, Uchem krytyka. Idiom kompozytorski Pawła Szymańskiego w ujęciu Andrzeja Chłopeckiego


“Res Facta Nova” is inviting papers for volume 23 which is scheduled to be published by the end of the year 2022. If you are interested, please send your paper until April 15, 2022 via e-mail: redakcja@resfactanova.pl

“Res Facta Nova. Studies in Contemporary Music” is an academic journal devoted to contemporary music. From the beginning (it was founded in 1967), regardless of the vicissitudes of Polish culture and cultural policies, it has been an important landmark in the musicological, critical-musical and music-related writings in Poland. Among the journal’s founders were Michał Bristiger, Stefan Jarociński, Józef Patkowski and Mieczysław Tomaszewski. The Scientific Board of Res Facta Nova is represented by the eminent scholars: Paolo Emilio Carapezza (Palermo), Lisa Jakelski (Rochester, NY), Michael Spitzer (Liverpool), Helen Geyer (Weimar), Stefan Keym (Leipzig) and Laura Zattra (IRCAM) among others.  

“Res Facta Nova” concentrates on publishing articles concerning contemporary music compositions (from Poland and abroad), as well as texts on issues such as the semiotics, aesthetics, philosophy, sociology, anthropology and psychology of music, with particular focus on contemporary art. From the year 2000 the journal has been including publications in English, and articles by foreign authors writing on Polish contemporary music play an important role among them.

The journal is published both in digital and printed version (by PWM Edition).   DOI: 10.14746/rfn ISSN: 1897-824X ISSN (Online): 2544-9303 Articles are licensed under A Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.  

“Res Facta Nova” adheres to a double-blind peer-reviewing policy. The journal is indexed in ERIH Plus, Index-Copernicus (ICI Journals Master List) and CEEOL. Detailed instructions for authors are available on our website. The article should be written in English, we provide professional proofreading.   
  
Please, do not hesitate to contact us for further information. Looking forward to your submissions!  
Ewa Schreiber (“Res Facta Nova” Editor-in-Chief)
Małgorzata Pawłowska
Marcin Krajewski
Sławomir Wieczorek (Deputy Editor-in-Chief)
 

Stulecie Prof. Michała Bristigera (1.08.1921-1.08.2021)

1 sierpnia 2021 roku obchodzimy sto lat od urodzin Prof. Michała Bristigera (1921-2016) - założyciela i redaktora naczelnego pisma Res Facta Nova w latach 1967-2010.


Numer 18 (27) 2017 - Prof. Michał Bristiger in memoriam

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem pisma Res Facta Nova.

Res Facta Nova 21 (30) 2020

Redakcja naukowa tomu:
Ewa Schreiber, Sławomir Wieczorek

Informacje na stronie wydawcy PWM

Spis treści wraz z pełnymi tekstami artykułów

Res Facta Nova 2010-2011
panel administratora