PWM Edition Instytut Muzykologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Archiwum indeks numerów / Archive index of the journal volumes


Archiwum Res Facta / Res Facta Archive

Numer 6 (15) 2003

 • Prace wybrane [Paolo Emilio Carapezzy]
 • Maria Antonella Balsano Le terre del compimento
 • Ryszard J. Wieczorek Humanizm muzyczny. Z dziejów kłopotliwej hipostazy
 • Giuseppe Collisani „Hic sunt leones”: animali e musica nella Sicilia nel Cinque e Seicento
 • Anna Tedesco Una sconosciuta raccolta di libretti siciliani a Roma
 • Elżbieta Witkowska-Zaremba Niektóre aspekty włoskiej i niemieckiej „ars organica” w pierwszych dekadach XV wieku
 • Zbigniew Skowron La musica nel „Cortigliano polacco” di Łukasz Górnicki: un confronto con l'opera di Castiglione
 • Zofia Dobrzańska-Fabiańska Tonalne i modalne aspekty „Delli madrigali a cinque voci del Prencipe di Venosa libro sesto” (1611)
 • Barbara Przybyszewska-Jarmińska Starania biskupa wrocławskiego Karola Habsburga o pozyskanie włoskich śpiewaków (1621-1622)
 • Piotr Poźniak Kanony Andrzeja Chylińskiego, prefekta muzyki w Padwie, na tle „uczonej” muzyki w XVII-wiecznej Polsce
 • Anna Szweykowska , Zygmunt M. Szweykowski Modelli italiani nell'opera di Marcin Mielczewski
 • Maria Rosaria Adamo „Bella figlia dell'amore…”
 • Roberto Pagano Organo e orchestra in Francia, dopo Sedan
 • Marcin Gmys Karola Szymanowskiego muzyka sfer. Projekt analizy semantycznej III Symfonii „Pieśń o nocy”
 • Piero Violante Il silenzio del profeta
 • Helen Geyer Zwischen Traum und Alptraum: Beobachtungen an Benjamin Brittens Liederzykus „Nocturne” op. 60
 • Antonino Titone Cose nuove e cose antiche
 • Michał Bristiger „Świtu blask na ziemię spływa…”. Uwagi do restytucji polskiego przekładu libretta opery Domenico Scarlattiego „Narciso” (1720)
 • C. S. Capeci Libretto Domenico Scarlattiego „Narciso” (przekład Michała Bristigera i Zygmunta Kubiaka)
 • Giovanni Giuriati Continuà e transformazioni nei procedimenti esecutivi della tarantella di Montemarano
 • Antonino Fiorenza Flamingoes and mustard, or Trough the looking-Glass and what Erik found there
 • Amalia Collisani L'idea estetica dei significanti in musica
 • Maciej Jabłoński , Marcin Poprawski (Prze)moc metafory
 • Jan Stęszewski O dwóch historiach muzyki, które warto rozróżniać. Etnomuzykologiczna i muzykologiczna glosa do koncepcji Fernanda Braudela
Res Facta Nova 2010-2024