PWM Edition Instytut Muzykologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

A. Wightman

  • Res Facta, numer 9 (1982): A. Wightman Szymanowskiego pisma o muzyce – studium porównawcze. Szymanowski's Writings on Music. A Comparative Study
Res Facta Nova 2010-2024