PWM Edition Instytut Muzykologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Res Facta Nova 2010-2024