Aktualności

Stulecie Prof. Michała Bristigera (1921-2021) - spotkanie dyskusyjne Res Facta Nova1 sierpnia 2021 roku upłynie sto lat od urodzin Prof. Michała Bristigera (1921-2016). Redakcja Res Facta Nova zorganizowała spotkanie online na temat numeru 18 pisma poświęconego pamięci Prof. Michała Bristigera oraz dyskusję wspomnieniową. W spotkaniu wzieli udział m.in. Karol Berger, Daniel Cichy, Marcin Gmys, Aleksander Laskowski, Grzegorz Michalski, Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Monika Prusak, Anna Tenczyńska, Ewa Schreiber, Sławomir Wieczorek.

Pełna treść numeru 18 (27) 2017 Prof. Michał Bristiger in memoriam
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi numerami pisma "Res Facta Nova". Wszystkie artykuły z numeru 18 (27) 2017 oraz 20 (29) 2019 dostępne są online w pełnej wersji.Res Facta Nova 20 (29) 2019

Redakcja naukowa tomu:
Ewa Schreiber, Sławomir Wieczorek

Informacje na stronie wydawcy PWM

Spis treści wraz z tekstami artykułówRes Facta Nova 18 (27) 2017

Redakcja naukowa tomu:
Marcin Gmys, Anna Lubońska, Ewa Schreiber, Hanna Winiszewska

Informacje na stronie wydawcy PWM

Spis treści wraz z tekstami artykułów

Res Facta Nova 2010-2011
panel administratora