Dla Autorów

Począwszy od 2012 roku redakcja „Res Facta Nova” wprowadza zasadę recenzowania oryginalnych tekstów autorskich przez dwóch recenzentów, przestrzegając trybu określanego jako double-blind review process.

Wzór formularza recenzenckiego

Reviewer Form

Aby zminimalizować zjawisko Ghostwriting (wytyczne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego), począwszy od 2012 r. każdy autor tekstu publikowanego na łamach „Res Facta Nova” (nie dotyczy autorów tekstów przedrukowanych) będzie musiał złożyć własnoręcznie podpisane oświadczenie.

Oświadczenie autora

Redakcja uprzejmie prosi Autorów, aby zgłaszać propozycje tekstów zgodnie z opisanymi zasadami edytorskimi

Zasady edytorskie

Recenzenci tomów:

17 (26) 2016
Agnieszka Chwiłek
Rafał Ciesielski
Agnieszka Draus
Kamila Stępień-Kutera


19 (28) 2018
Anna R. Burzyńska
Małgorzata Chmurzyńska
Krzysztof Guczalski
Justyna Humięcka-Jakubowska
Tadeusz Kornaś
Bogumiła Mika
Tomasz Misiak
Krzysztof Moraczewski
Joanna Posłuszna
Piotr Przybysz
Małgorzata Sternal
Marcin Trzęsiok
Sławomir Wieczorek
Michał Wierzchoń

20 (29) 2019
Alina Borkowska-Rychlewska
Dariusz Brzostek
Agnieszka Draus
Agnieszka Drożdżewska
Paweł Gancarczyk
Krzysztof Guczalski
Justyna Humięcka-Jakubowska
Małgorzata Komorowska
Robert Losiak
Krzysztof Moraczewski
Mateusz Salwa
Renata Skupin
Magdalena Stochniol
Marcin Strzelecki

21 (30) 2020
Tomasz Baranowski
Maria Chełkowska-Zacharewicz
Rafał Ciesielski
Magdalena Dziadek
Małgorzata Gamrat
Krzysztof Guczalski
Eliza Krupińska
Joanna Maleszyńska
Wolfgang Marx
Krzysztof Moraczewski
Weronika Nowak
Grzegorz Piotrowski
Magdalena Stochniol
Jacek Szerszenowicz
Anna Tenczyńska

Res Facta Nova 2010-2011
panel administratora