Aktualności

Nagranie rozmowy z udziałem Teresy Maleckiej, Ryszarda Koziołka, Marcina Gmysa, Marcina Trzęsioka oraz Anny Tenczyńskiej (prowadzenie).

Czy muzycznych arcydzieł można słuchać jako dźwiękowego języka miłości? Co może powiedzieć nam o tym muzyka Mozarta, Schumanna, Wagnera, Messiaena czy Straussa? Odpowiedzi na te i inne pytania przynosi książka Constantina Florosa „Człowiek, miłość i muzyka”, która w swoim polskim przekładzie inauguruje serię Biblioteki Res Facta Nova nawiązującą do serii wydawniczej ukazującej się w latach 1970-1988 pod nazwą Biblioteka Res Facta. Publikacja wydana przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne daje polskiemu czytelnikowi dostęp do myśli jednego z najbardziej oryginalnych muzykologów ostatnich dekad. Floros należy do pionierów interdyscyplinarnej i humanistycznej refleksji o muzyce, jest autorem kanonicznych interpretacji kanonicznych dzieł muzycznych, a także wnikliwym krytykiem kultury, nie tylko muzycznej. Wszystkie te cechy jego pisarstwa widoczne są w „Człowieku, miłości i muzyce”.


ROZWÓJ CZASOPISM NAUKOWYCH
Czasopismo "Res Facta Nova"
DOFINANSOWANIE
30 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
30 000 zł

Biblioteka Res Facta NovaInformacje o reaktywacji serii oraz o dwóch pierwszych tomach Biblioteki Res Facta Nova“Res Facta Nova” is inviting papers for volume 24 which will be published in year 2023.

In this volume we would like to focus on topic theory and topical analysis in music, especially music of the 20th and 21st centuries (but not exclusively). On the one hand, we are interested in studies of new directions in topic theory and new musical topics. On the other hand, papers presenting “classical” implementation or overview of the theory, as well as topics in musical repertoire before 1900 are also most welcome since this volume of “Res Facta Nova” will be the first reconnaissance of the topic theory published in Poland.

“Res Facta Nova. Studies in Contemporary Music” is an academic journal devoted to contemporary music. From the beginning (it was founded in 1967), regardless of the vicissitudes of Polish culture and cultural policies, it has been an important landmark in the musicological, critical-musical and music-related writings in Poland. Among the journal’s founders were Michał Bristiger, Stefan Jarociński, Józef Patkowski and Mieczysław Tomaszewski. The Scientific Board of Res Facta Nova is represented by the eminent scholars: Paolo Emilio Carapezza (Palermo) Lisa Jakelski (Rochester, NY), Michael Spitzer (Liverpool), Helen Geyer (Weimar), Stefan Keym (Leipzig) and Laura Zattra (IRCAM) among others.

“Res Facta Nova” concentrates on publishing articles concerning contemporary music compositions (from Poland and abroad), as well as texts on issues such as the semiotics, aesthetics, philosophy, sociology, anthropology and psychology of music, with particular focus on contemporary art. From the year 2000 the journal has been including publications in English, and articles by foreign authors writing on Polish contemporary music play an important role among them.

The journal is published both in digital and printed version (by PWM Edition). DOI: 10.14746/rfn ISSN: 1897-824X ISSN (Online): 2544-9303 Articles are licensed under A Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Res Facta Nova” adheres to a double-blind peer-reviewing policy. The journal is indexed in ERIH Plus, Index-Copernicus (ICI Journals Master List) and CEEOL.

The articles should be submitted to the editorial board of “Res Facta Nova” by the end of February 2023 and should include:
1. ORCID number of the author, 2. affiliation of the author, 3. summary in English (up to 250 words), 4. keywords in English (5-7 keywords), 5. bibliography
The optimal length of the article (including footnotes) should be in the range of 6,000 - 7,000 words. The article should be written in English or in Polish, we provide professional proofreading.

Do not hesitate to contact us. Looking forward to your submissions!
redakcja@resfactanova.pl

Editorial board:
Małgorzata Pawłowska, Wojciech Stępień (Volume Editors)
Ewa Schreiber (“Res Facta Nova” Editor-in-Chief), Sławomir Wieczorek (Deputy Editor-in-Chief), Marcin KrajewskiZapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem pisma Res Facta Nova.

Res Facta Nova 22 (31) 2021

Redakcja naukowa tomu:
Marcin Krajewski, Ewa Schreiber, Sławomir WieczorekSpis treści wraz z pełnymi tekstami artykułów

Res Facta Nova 2010-2011
panel administratora