Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się ze spisem treści numeru 19 oraz numeru 20 "Res Facta Nova"

Tom dedykujemy pamięci Prof. dr hab. Andrzeja Rakowskiego (1931–2018), wybitnego polskiego muzykologa i akustyka, badacza o międzynarodowym znaczeniu i człowieka o wielkiej kulturze osobistej. Poniższa publikacja, poświęcona zagadnieniom percepcji muzyki, ale także perspektywie twórcy i wykonawcy, służy podtrzymywaniu i rozwijaniu tradycji badań nad percepcją i psychologią muzyki w Polsce. Część artykułów stanowi rozszerzoną wersję tekstów wygłoszonych podczas konferencji Iluminacje: Contemporaneo, zorganizowanej przez Katedrę Psychologii i Koło Naukowe Studentów Psychologii Sensorium na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (18–20 kwietnia 2017). Wśród autorów znaleźli się zarówno muzykolodzy, psycholodzy, jak i kompozytorzy czy filozofowie. Artykuły zamieszczone w tomie świadczą o aktywności, ale też o różnorodności i interdyscyplinarności polskiego środowiska naukowego, które zajmuje się tematyką psychologii muzyki, tak ważną dzisiaj w skali międzynarodowej.

Informacje na stronie wydawcy PWM

SPIS TREŚCI:

Percepcja muzyki
Julia Kaleńska-Rodzaj, Emocje estetyczne w świetle badań psychologii muzyki: opis i mechanizmy wyjaśniające
Sylwia Makomaska, Muzyka w służbie „naukowego zarządzania” – od tayloryzmu do audiomarketingu
Andrzej Mądro, Między- i metazmysły – percepcja w dobie sztuki multimedialnej
Piotr Podlipniak, Percepcja muzyki – słuchanie muzyki czy słuchanie dźwięków
Karolina Czernecka, Neuropsychologiczne aspekty percepcji muzyki

Perspektywy
Anna Zawadzka-Gołosz, Gra kompozytora z percepcją słuchacza na przykładzie twórczości Witolda Lutosławskiego
Anna Chęćka, Dotyk fortepianu. Wybrane zagadnienia fenomenologii wykonania i percepcji utworu muzycznego

Varia
Anna Igielska, Tragedia lalki w żywiole komedii. Operowy kontekst filmu Aria Piotra Sapiegina (2001)

Recenzje
Ewa Chorościan, Andrzej Mądro, Muzyka a nowe media. Polska twórczość elektroakustyczna przełomu XX i XXI wieku
Maria Chełkowska-Zacharewicz, Synestezja a sztuka, red. Aleksandra Rogowska, Julia Kaleńska-Rodzaj

Redakcja tomu: Ewa Schreiber, Julia Kaleńska-Rodzaj

Res Facta Nova 20 (29) 2019

Redakcja naukowa tomu:
Ewa Schreiber, Sławomir Wieczorek
Konsultacja językowa (język angielski): Zofia Weaver


SPIS TREŚCI:

Teresa Malecka, Mieczysław Tomaszewski. Muzykolog wolny, niezależny i zaangażowany DOI: 10.14746/rfn.2019.20.1

Marianne Nowak, Józef Patkowski at the Darmstadt International Summer Courses for New Music DOI: 10.14746/rfn.2019.20.2

Magdalena Nowicka-Ciecierska, Uchem krytyka. Idiom kompozytorski Pawła Szymańskiego w ujęciu Andrzeja Chłopeckiego DOI: 10.14746/rfn.2019.20.3

Weronika Nowak, Sfera sacrum w Cronaca del Luogo Luciana Beria DOI: 10.14746/rfn.2019.20.4

Justyna Rudnicka, Don Juan W. A. Mozarta w reżyserskiej interpretacji Lii Rotbaumówny – próba rekonstrukcji DOI: 10.14746/rfn.2019.20.5

Marcin Bogucki - Nimfa, Ariadna, Licori. Kształtowanie kobiecej tożsamości w dziełach Claudia Monteverdiego DOI: 10.14746/rfn.2019.20.6

Przekłady:

Wolfgang-Andreas Schultz, Z trwogą wyczekując zmiany paradygmatu. Schyłek Nowej Muzyki, słowo wstępne i przekład: Marcin Trzęsiok

Artykuły recenzyjne:

Marcin Trzęsiok, Spór o dziedzictwo muzyczne XX wieku DOI: 10.14746/rfn.2019.20.7

Ryszard Lubieniecki, Atlasy pamięci. Warburg i Muzyka Dawna na podstawie Time Regained Björna Schmelzera i Margaridy Garcii DOI: 10.14746/rfn.2019.20.8

Res Facta Nova 2010-2011
panel administratora