Pismo Res Facta Nova

RES FACTA. Teksty o muzyce współczesnej (Kraków / Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1967-1989) oraz RES FACTA NOVA. Teksty o muzyce współczesnej (Poznań / Wydawnictwo Ars Nova, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1994-2015, Kraków / Polskie Wydawnictwo Muzyczne 2016-) jest pismem, które od początku istnienia, niezależnie od meandrów polskiej kultury i polityki kulturalnej, stanowią istotny element pejzażu refleksji muzykologicznej, krytyczno-muzycznej i okołomuzycznej w Polsce.

Redaktorzy założyciele oraz kontynuatorzy myśli przewodniej pisma, którą było udostępnienie polskiemu odbiorcy ważnych i rzadkich tekstów najszerzej rozumianej współczesnej myśli o muzyce, nie stroniącej również od odniesień do tradycji Europy i kultur pozaeuropejskich, mieli na uwadze rosnącą potrzebę konfrontacji polskiego środowiska muzykologicznego (i nie tylko) z tym, co poza granicami Polski publikowano i o czym szeroko dyskutowano. To waśnie w RES FACTA / RES FACTA NOVA pojawiali się po raz pierwszy w Polsce kompozytorzy, muzykolodzy i krytycy, którzy odcisnęli swoją twórczością ślad także na kolejnych pokoleniach rodzimych artystów i intelektualistów.

Do grona założycieli pisma należeli lub/i należą: Michał Bristiger (1921-2016; redaktor naczelny od 1967 do 2010), Mieczysław Tomaszewski (1921-2019), Florian Dąbrowski (1913-2002), Zygmunt Mycielski (1907-1987), Stefan Jarociński (1912-1980), Jan Stęszewski (1929-1916), Józef Patkowski (1929-2005), Paweł Szymański, Dorota Maciejewicz, Maciej Jabłoński (1962-2017). Z zagranicy do Redakcji należą: Paolo Emilio Carapezza (Palermo), Stefan Keym (Lipsk) oraz Helen Geyer (Weimar).

Res Facta Nova publikowane jest od 2016 roku przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne. W 2019 roku czasopismu przyznano 20 punktów i umieszczono na wykazie czasopism naukowych ministra właściwego ds. nauki. Od 2010 roku partnerem naukowym pisma jest Instytut Muzykologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2011-2020 redaktorem naczelnym pisma był Marcin Gmys. W roku 2020 redaktorem naczelnym została Ewa Schreiber.

Pismo indeksowane jest w następujących bazach: Index Copernicus oraz POL-index

Res Facta Nova 2010-2011
panel administratora