Kontakt Res Facta Nova

Redakcja Res Facta Nova
Instytut Muzykologii UAM
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7
61-614 Poznań
tel. 618291400
redakcja@resfactanova.pl

Wydawca
Polskie Wydawnictwo Muzyczne
al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków
www.pwm.com.pl

Res Facta Nova 2010-2011
panel administratora