Autorzy Res Facta Nova

Wojciech Odoj

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Muzykologii, PL

  • Res Facta Nova, numer 22 (31) 2021: W. Odoj Podróż do źródeł muzyki? Afrykańsko-niemieckie związki muzyczne w I poł. XX w.

Res Facta Nova 2010-2011
panel administratora