Autorzy Res Facta Nova

Bogusław Raba

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Muzykologii, PL

  • Res Facta Nova, numer 22 (31) 2021: B. Raba Trajektoria tonalno-harmoniczna jako wyraz archetypu narracyjnego unii mistycznej w twórczości Charles’a Tournemire’a i Aleksandra Skriabina

Res Facta Nova 2010-2011
panel administratora