Autorzy Res Facta Nova

Weronika Kassner

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk o Sztuce, Instytut Muzykologii, PL

Res Facta Nova 2010-2011
panel administratora