Autorzy Res Facta Nova

Ryszard Lubieniecki

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Muzykologii, PL

Res Facta Nova 2010-2011
panel administratora