Autorzy Res Facta Nova

Barbara Mielcarek-Krzyżanowska

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku Katedra Teorii Muzyki i Kompozycji, PL

Res Facta Nova 2010-2011
panel administratora