Autorzy Res Facta Nova

Jan Czarnecki

Uniwersytet w Padwie Zakład Estetyki Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Res Facta Nova 2010-2011
panel administratora