Autorzy Res Facta Nova

Katarzyna Naliwajek-Mazurek

Instytut Muzykologii, Wydział Historyczny, Uniwersytet Warszawski

Res Facta Nova 2010-2011
panel administratora

Działalność pisma Res Facta Nova wspiera Komisja Muzykologiczna Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk