Autorzy Res Facta Nova

Ryszard Daniel Golianek

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk o Sztuce, Instytut Muzykologii

Res Facta Nova 2010-2011
panel administratora