Autorzy Res Facta Nova

Sławomir Wieczorek

Instytut Muzykologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Res Facta Nova 2010-2011
panel administratora

Działalność pisma Res Facta Nova wspiera Komisja Muzykologiczna Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk