Autorzy Res Facta Nova

Małgorzata Choczaj

Katedra Filmu, Telewizji i Nowych Mediów, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Res Facta Nova 2010-2011
panel administratora