Autorzy Res Facta Nova

Zofia Król

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Res Facta Nova 2010-2011
panel administratora

Działalność pisma Res Facta Nova wspiera Komisja Muzykologiczna Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk