Autorzy Res Facta Nova

Marcin Krajewski

Instytut Muzykologii, Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Res Facta Nova 2010-2011
panel administratora

Działalność pisma Res Facta Nova wspiera Komisja Muzykologiczna Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk