Autorzy Res Facta Nova

Anna Domańska

Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Res Facta Nova 2010-2011
panel administratora

Działalność pisma Res Facta Nova wspiera Komisja Muzykologiczna Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk