Autorzy Res Facta Nova

Teresa Malecka

Akademia Muzyczna w Krakowie, Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej, Katedra Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego, PL

Res Facta Nova 2010-2011
panel administratora