Autorzy Res Facta Nova

W. Juszczak

  • Res Facta, numer 2 (1968): W. Juszczak O „wyobraźni historycznej”, „historycznym nominalizmie” i „historycznym doznaniu”

Res Facta Nova 2010-2011
panel administratora