Autorzy Res Facta Nova

Marcin Trzęsiok

Akademia Muzyczna w Katowicach, Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii i Edukacji Muzycznej, Katedra Kompozycji i Teorii Muzyki, PL

Res Facta Nova 2010-2011
panel administratora