Autorzy Res Facta Nova

Marcin Gmys

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk o Sztuce, Instytut Muzykologii

Res Facta Nova 2010-2011
panel administratora