Autorzy Res Facta Nova

Werner Danckert

  • Res Facta Nova, numer 5 (14) 2002: W. Danckert Królestwo dźwięków i liczba-symbol w kulturach rozwiniętych i w świecie pierwotnym (tłum. M. Nawrocka)

Res Facta Nova 2010-2011
panel administratora