Aktualności

Numer 17 (26) poświęcono w dużej części pamięci jednego z wieloletnich redaktorów "Res Facta" i "Res Facta Nova," wybitnemu muzykologowi - Profesorowi Janowi Stęszewskiemu, zmarłemu w 2016 roku. Dziewięć otwierających niniejszy tom „Res Facta Nova” wspomnień, autorstwa wybitnych uczniów Profesora Jana Stęszewskiego, zatrzymuje w naszej pamięci chociaż część przymiotów Jego serca i umysłu. Tematyczną dominantą numeru będą związki współczesnej literatury ze współczesną muzyką, zagadnienie – wiedzieliśmy to z naszych wspólnych z Panem Profesorem rozmów – Janowi Stęszewskiemu nieobce, jak zresztą wszystko, co dotyczyło najbardziej żywotnych problemów współczesnej humanistyki. Jest to też numer pisma wydany po latach przerwy przez PWM.

Informacje na stronie wydawcy PWM

Spis treści:

Jan Stęszewski (1929–2016) in memoriam (Ryszard J. Wieczorek, Bożena Muszkalska, Ryszard Daniel Golianek, Janina Tatarska, Piotr Podlipniak, Grzegorz Piotrowski Bogumiła Tarasiewicz, Rafał Ciesielski, Barbara Mielcarek-Krzyżanowska)
Tomasz Górny, Kilka uwag o badaniach muzyczno-literackich
Aleksandra Reimann-Czajkowska, Stanisława Barańczaka muzyczny porządek
Dobrawa Lisak-Gębala, Muzyczny kod doświadczenia w poezji Edwarda Pasewicza
Anna Al-Araj, W rytmie oberka dookoła świata. Inspiracje muzyczne w utworze Oberki do końca świata Wita Szostaka
Rafał Augustyn, „On tam być musi”. Próba przeglądu relacji tekstowo-muzycznych w moich kompozycjach
Paweł Krzaczkowski, 4 for Beckett. Uwagi na marginesie
Tomasz Misiak, Słuchając pismo nosem. Słowo, dźwięk, muzyka w literackiej twórczości Roberta Szczerbowskiego
Dariusz Brzostek, O abiektach dźwiękowych. Intymne hałasy, zdyscyplinowana spontaniczność i wstręt do improwizacji
Panel dyskusyjny: O abiektach dźwiękowych
Barbara Mielcarek-Krzyżanowska, Folklor muzyczny w twórczości kompozytorów polskich XX wieku
Anna Al Araj, Czy słuchanie muzyki minimalistycznej musi wywoływać znudzenie? O pewnym „wybryku” Henryka Mikołaja Góreckiego
Krzysztof Stefański, Transpozycje. Muzyka w nowoczesnej literaturze europejskiej, pod red. Andrzeja Hejmeja i Tomasza Górnego

Redakcja tomu: Marcin Gmys, Dobrawa Lisak-Gębala, Anna Lubońska, Sławomir Wieczorek
Wydanie numeru współfinansowane przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego (projekt badawczy nr 0420/1765/16)

Res Facta Nova 2010-2011
panel administratora